본문바로가기 메인메뉴바로가기

Busan Human Library

메인메뉴보기

Giới thiệu lĩnh vực hoạt động

Sách con ngườilà gì?
(Human Library)

Thư viện truyền tải thông tin từ những cuộc gặp gỡ giữa độc giả và người có kiến thức chuyên môn liên quan. Tại thư viện Human Library, độc giả không mượn sách, mà mượn chính con người (Human Book). Và đây được gọi là thư viện Human Book hay Living Library (thư viện sống).

Đây chính là thư viện mang một diện mạo mới, lột xác khỏi dịch vụ cung cấp thông tin theo hình thức vật lý là thông qua sách và hướng đến chia sẻ thông tin qua cách đối thoại.

1. Trở thành một quyển sách và chia sẻ trí tuệ, kinh nghiệm sống của những người thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng, mong muốn hiện thực hóa xã hội đặt con người làm trọng tâm.

2. Độc giả tham khảo danh mục Human Books và chọn ra Human Book muốn đọc, sau đó sẽ ngồi đối diện với chính Human Book ấy và cùng "đọc" những kinh nghiệm của họ qua đối thoại. Bằng cách này, độc giả sẽ được nghe suy nghĩ, kinh nghiệm và câu chuyện đầy sinh động của tác giả, điều mà ở sách giấy không thể cảm nhận được.

3. Hỏi ngay những điều bản thân thắc mắc

4. Người chưa thể trực tiếp viết sách thông qua truyền tải kinh nghiệm bằng lời nói sẽ cảm nhận được giá trị bản thân mang đến từ việc chia sẻ về sách.